Easy PAGO - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Het Easy PAGO
Met een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan je de gezondheid van werknemers bevorderen en beroepsziektes voorkomen. Op basis van de Arbowet ben je zelfs verplicht om een PAGO aan te bieden aan werknemers. Met het Easy PAGO van Westland ARBO voldoet u aan de wet.
Vragenlijst onderzoek
De basis van het PAGO wordt gevormd door het vragenlijst onderzoek. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de beleving van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. De deelnemer kan de vragenlijsten invullen via het internet of via een papieren vragenlijst. Dat kan overigens ook in het Engels of Pools.
Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt door de verpleegkundige of de keuringsarts medisch onderzoeken uitgevoerd. Welke dat zijn, zijn afhankelijk van de vastgestelde risico’s in de RI&E. Aanvullende onderzoeken zijn bijvoorbeeld:
  • beeldscherm oogonderzoek
  • gehoortest (toon audiogram)
  • conditietest (Chester steptest)
  • longfunctietest
  • bloed onderzoek
  • urine onderzoek
  • ECG (hartfilmpje)
Rapportage
De deelnemer krijgt na afloop de resultaten van het onderzoek natuurlijk mee naar huis. Als werkgever ontvangt u optioneel een groepsrapport. Met dit rapport krijgt u een prima beeld hoe het gesteld is binnen het bedrijf. Uw resultaten worden vergeleken met de cijfers van landelijk werkend Nederland of meer specifiek gericht vergeleken met uw sector. Het rapport kan u helpen uw personeels- of gezondheidsmanagement beleid te toetsen of te vormen.
Het spreekt voor zich dat de individuele resultaten niet zichtbaar zijn in deze rapportage. Om de anonimiteit te waarborgen hanteren we voor totaal-, groeps- en/of deelrapportages een minimale groepsgrootte van 15 deelnemers.
De bovenstaande onderzoeken worden bij voldoende deelnemers (minimaal 6) op uw locatie uitgevoerd.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het Easy PAGO of wellicht het uitbreiden tot een PMO? Neem dan contact via 0174-237703. Of mail naar info@westland-arbo.nl.   

Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud