Eigen regie - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Ons ziekteverzuim eigen regie abonnement
Met het eigen-regiemodel kan uw organisatie maximale invloed uitoefenen op het verzuim doordat zij zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt en bewaakt. Daarnaast sluit de dienstverlening van de arbo-professionals maximaal aan op het eigen verzuimbeleid.
  • De organisatie heeft de volledige regie over het verzuimproces;
  • Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de organisatie heeft zelf regie over de randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen;
  • De bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en de medewerker, hij of zij is dus geen beslisser in het verzuimproces.
Nog niet klaar voor eigen regie? Kies dan voor Westland ARBO Ontzorg

Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden en HR over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven.
De gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het eigen-regiemodel komen door de gerichte inzet van professionals vaak lager uit.

De kenmerken van het eigen-regiemodel zijn:

Westland ARBO Eigen Regie
Westland ARBO ondersteunt uw eigen protocol optimaal met de verzuimsoftware Track Portal. Alle verplichte Poortwachter acties worden keurig op tijd gesignaleerd. U ontvangt een e-mail wanneer u in actie moet komen. De software helpt u om de UWV formulieren simpel in te vullen. Ook het plannen van een afspraak bij de bedrijfsarts doet zelf gemakkelijk via het portal.

Heeft u al HR software met een verzuimmodule? We kunnen deze koppelen met Track Software. Dat scheelt u niet alleen twee keer een ziekmelding te registreren; Track Portal upload de uitkomst van het spreekuur direct naar uw programma. U hoeft dan niet 2 x een ziekmelding te registeren en de uitkomsten van het spreekuur te uploaden.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud