Casemanagement verzuim - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Externe Casemanager
Ziekteverzuim brengt naast druk en last op de werkvloer ook de nodige regelgeving en verslaglegging met zich mee. Bij langdurig verzuim (vanaf 6 weken ) moet u een casemanager aanstellen die het verzuim die het nakomen van de afspraken bewaakt. Overleggen met uw arbodienst is soms moeilijk en tijdrovend. Bespaar tijd en geld door een externe casemanager in te schakelen. Hierdoor ontlast u uzelf en weet u zeker dat alles goed geregeld is. Daarbij verlaagt u het risico op fouten in de administratie en proces van het verzuim.

Wat doet een externe casemanager?
Een Casemanager van Westland ARBO is een professional in verzuim en re-integratie. Hij of zij is de regiseur en fungeert als vast contactpersoon die alle uw werkzaamheden rondom de verzuimprocessen uit handen neemt.

Wat mag u verwachten van de externe casemanager:
  • kent de procesgang van het eerste en tweede ziektejaar (Wet verbetering poortwachter) en weet welke acties van de werkgever verwacht worden en welke deadlines hieraan hangen;
  • stuurt alle betrokkenen rondom het verzuim-proces aan;
  • aanspreekpunt voor werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever en UWV;
  • bewaken van het re-integratieproces;
  • weet wat u van uw bedrijfsarts mag en kan verwachten;
  • is in staat om voorstellen te doen voor aangepaste/ passende arbeid voor de zieke werknemer;
  • weet een loonsanctie van het UWV te voorkomen door een correct verzuimdossier aan te leggen en te onderhouden;
  • beperkt schadelast door ziekteverzuim;
  • vergroot de inzetbaarheid van werknemers.

Track Software
De dossiervorming en verslaglegging  wordt gedaan in Track Verzuim. De casemanager beheert en bewaakt hiermee alle stappen die de Wet Poortwachter van u als werkgever eist.

Maakt u al gebruik van een eigen HR pakket, of een portaal van uw arbodienst? De casemanager kan eventueel ook hiermee prima uit de voeten. We bespreken graag de mogelijkheden.

Interesse of vragen rondom de externe casemanager? Neem contact op
Heeft u vragen rondom de werkzaamheden of over een specifieke situatie binnen uw organisatie? Denkt u dat een casemanager u hierbij van dienst kan zijn en wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan nu contact met ons op wij zijn u graag van dienst.Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud