onze visie - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Onze visie op verzuim

"Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze"

Verzuim is een vorm van gedrag. In slechts 30% van alle verzuimgevallen is de oorzaak ‘echt' medisch. Voor de resterende 70% kiest een werknemer dus min of meer bewust om al dan niet te verzuimen. Er zijn verschillende oorzaken die ervoor zorgen dat een medewerker 's morgens op de rand van het bed besluit om zich ziek te melden. Het is zaak om snel duidelijkheid te krijgen wat de oorzaak van het verzuim is.

Belangrijk is om het verzuim te de-medicaliseren. Om die doelstelling te halen, is het goed om in kaart te krijgen wat de beperkingen zijn op onderstaande aspecten:

  • Medisch - Iedereen zal begrijpen dat je met een zware griep beter in bed kan blijven liggen. Al was het alleen maar om de collegae niet te besmetten. Maar met een been in het gips kan je al wat meer. Misschien wel aangepast werk thuis.

  • Privé - Soms is er thuis een probleem. Een ziek kind, echtgenoot of geen opvang. Dat zorgt misschien wel voor medische klachten als vermoeidheid of hoofdpijn. Maar zodra je de zorgen wegneemt, nemen de klachten ook af. De oplossing is dus hulp organiseren.

  • Werk - Een conflict vormt vaak een aanleiding voor de ziekmelding. Natuurlijk ben je er niet lekker van. Zodra het conflict is opgelost, lossen ook de klachten als sneeuw voor de zon op. Het komt natuurlijk ook voor dat de arbeidsomstandigheden ziek makend zijn. De acties zullen dan moeten liggen op het optimaliseren van de omstandigheden en in mindere maten op de medische klachten.

  • Coping - Waarom neemt de ene werknemer met hoofdpijn een paracetamol, en gaat de andere direct naar de huisarts en meldt zich ziek? Het gaat dus om de beleving van het ziekzijn. Uitleg over en inzicht geven in het ziektebeeld of de situatie zorgen er vervolgens voor de werknemer een meer rationele beslissing kan nemen over het verzuimen.

De verzuimbegeleiding draait om het wegnemen van de 'ziek' makende factoren en de zelfredzaamheid te vergroten. Dat kan door individuele gesprekken met de POB of bedrijfsarts. Maar ook de eigen leidinggevende, (bedrijfs)maatschappelijk werker of curatieve zorgverlener hebben daar een belangrijke taak in. Deze multidisciplinaire aanpak is alleen effectief als de werknemer zelf ook open staat en actief aan zijn casus mee werkt.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud