PAGO Spuitlicentie - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
PAGO Spuitlicentie
Het werken met gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Natuurlijk hebben uw werknemers in de opleiding spuitlicentie geleerd om verantwoord om te gaan met die risico's. Maar of alle maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende effectief zijn is moeilijk te beoordelen.
De arbowet verplicht u PAGO aan te bieden. In de CAO is afgesproken dat werknemers die regelmatig gewasbeschermingsmiddlen toepassen zelfs twee maal per jaar een PAGO kunnen aanvragen.  De MPS-SQ heeft ook die eisen en verplicht zelfs bloedonderzoek.
Westland ARBO heeft een passend PAGO samengesteld dat onderzoek doet naar de gezondheidsrisico's. Deelname aan het PAGO geschied op basis van vrijwilligheid met als doel voor u en uw werknemers:
 • preventie van verzuim en gezondheidsschade door vroegtijdig signaleren van de gezondheidsklachten;
 • profilering als een werkgever die aandacht heeft voor de gezondheid van zijn medewerkers;
 • en uiteraard: voldoen aan de CAO (art. 47, lid2) en Arbowet (art. 18) verplichting om een PAGO aan te bieden.
Vragenlijst onderzoek
Een PAGO Spuitlicentie start met een online vragenlijst met vragen over de gezonheid van de deelnemer. Maar ook items als veiligheid en zijn welzijn komen aan bod.
Medisch onderzoek
Aanvullend op het vragenlijst onderzoek wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek worden diverse metingen verricht die gerelateerd zijn aan het werken met gewasbeschermingsmiddelen in de kas. Het onderzoek bestaande uit de volgende onderzoeken:
 • lengte, gewicht, bloedruk
 • conditiemeting
 • longfunctiemeting
 • visusmeting
 • uitgebreid bloedonderzoek:
  • algeheel bloedbeeld
  • leverfunctie
  • nierfunctie
  • cholinesterase
 • urineonderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts
Het PAGO Spuitlicentie wordt uitgevoerd op onze locatie in Naaldwijk.
Wilt u meer weten over het PAGO Spuitlicentie? Neem contact op via 0174-237703 of gebruik het contactformulier.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud