Preventief spreekuur - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Het preventief spreekuur
Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer om uitval door werk zo veel mogelijk te voorkomen. Het preventief spreekuur is daarbij een belangrijk instrument. Het spreekuur biedt u de mogelijkheid een afspraak met de bedrijfsarts of POB te maken, los van of er sprake is van een verzuimperiode.
Wat is een preventief spreekuur?
U kunt een afspraak maken bij de bedrijfsarts of arboverpleegkundige als u vragen heeft over uw werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts of POB samen met u bekijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn.
Als de (dreigende) gezondheidsklachten mede voortkomen uit het werk of consequenties hebben voor het werk, zal de bedrijfsarts of arboverpleegkundige met uw toestemming overleg hebben met uw werkgever. Niet om medische gegevens te bespreken. Wel om de visie van uw werkgever te horen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor het werk.
Als de (dreigende) gezondheidsklachten niet voortkomen uit het werk, zal de bedrijfsarts of POB met u kijken naar een andere vervolgstap buiten het werk. Dit kan betekenen dat er met uw toestemming overleg plaatsvindt met uw huisarts of behandelaar.
Privacy
Een aanvraag voor een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts of POB mag u ook zonder tussenkomst van uw werkgever bij Westland ARBO aanvragen. Dat is uw wettelijk recht. Uw werkgever wordt vooraf niet geïnformeerd over de afspraak als u de aanvraag zelf doet.
Als u bij de bedrijfsarts of POB bent geweest, mag deze alleen met uw toestemming contact leggen met uw werkgever. Niet om uw gezondheidsklachten te bespreken. Wel om de visie van uw werkgever te horen en een advies te geven over mogelijke oplossingen in samenspraak met uw werkgever. Zelfs de factuur voor de uitvoering van deze dienstverlening is anoniem. Uw werkgever ziet dus niet op de factuur dat u op het preventieve spreekuur bent geweest.
Deze werkwijze is bepaald in wetten en regels rondom privacy en de rol van de bedrijfsarts. U kunt er op vertrouwen dat Westland ARBO deze wetten en regels respecteren. Wij helpen u graag oplossingen te vinden.
Hoe vraagt u een preventief spreekuur aan?
U kunt een aanvraag doen via deze link. Wij controleren of uw werkgever bij ons is aangesloten en zullen u uitnodigen voor een preventief spreekuur.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud