Privacy - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Privacy
Wat gebeurt er met uw gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden door tal van instanties geregistreerd om u te beschermen tegen misbruik van die registraties is er de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke instantie die gegevens van en of over u bijhoudt is daaraan gebonden. Dat geldt ook voor Westland ARBO.  Westland ARBO bewaart een aantal persoonlijke gegevens over u. Van naam en adres tot en met uitvoerige medische dossiers: het wordt allemaal geregistreerd.

Westland ARBO verwerkt die gegevens voor:
  • De arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen.
  • De begeleiding bij verzuim.
  • De re-integratie van werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dat kan natuurlijk niet zonder een goed reglement, waarin duidelijk is beschreven wat er met die gegevens wèl, en wat er vooral nièt mee mag gebeuren. Daarom heeft Westland ARBO een privacyreglement dat u beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van uw gegevens nu en in de toekomst.U heeft er immers recht op dat de arbodienst uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt.

Westland ARBO heeft een uitvoerig privacyreglement. Dit kunt u kosteloos opvragen door contact met ons op te nemen.

Als u vragen heeft over bepaalde gegevens die over u worden bewaard, dan zullen die in de meeste gevallen snel en correct beantwoord kunnen worden door de casemanager, de bedrijfsarts of een andere medewerker die de gegevens heeft geregistreerd.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud