De verzuimsoftware - Westland ARBO

0174 23 77 03
Contact:
Westland ARBO
Prins Hendrikstraat 39-41
2671JG Naaldwijk
info@westland-arbo.nl

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
De volledige verzuimapplicatie
Westland ARBO maakt voor haar klanten gebruik van de Track Portal van Track Software. De Track Portal is de webbased verzuimmanagement module waarmee persoonsdossiers worden beheerd. Deze digitale dossiers bevatten uiteenlopende gegevens: van gespreksnotities tot UWV-formulieren.

Naast alle wettelijk verplichte (Poortwachter) acties, bewaakt het programma proactief de afgesproken tijdslijnen en signaleringen. Dit wordt bewerkstelligd door taken en e-mail berichten aan te maken voor de dossierfunctionarissen.

Alle beschikbare informatie is gebruikers gebonden beveiligd. De doordachte autorisatie van gebruikers, maakt het de interne medewerkers, personeelsadviseur of HR-manager, gemakkelijk om samen aan dossiervorming te werken met externe deskundigen. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts of POB. Het systeem kan door flexibele koppelingsmogelijkheden met de meeste personeels- en salarissystemen worden verbonden.

Verzuimrapportages
In Track Portal wordt voor iedere werknemer afzonderlijk zijn of haar verzuimstatistieken berekend. Op de registratie van een werknemer bevindt zich een tabblad ‘verzuimstatistiek’ dat het individuele verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de gemiddelde duur van de afgesloten verzuimgevallen toont.

Voor het presenteren van statistische gegevens gebruiken we Excel. Daartoe worden de verzuimgegevens van een organisatie of voor groepen werknemers door het programma overgedragen naar Excel. De in Excel getoonde resultaten zijn altijd weer te herleiden tot de afzonderlijk samenstellende cijfers van de individuele werknemers.

Beveiliging van gegevens
Of u dit nu leest als klant of als werknemer van een klant die met Track werkt: uw gegevens zijn bij Track in goede handen en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gegevensbeveiliging. Track is extern gecertificeerd volgens de internationale beveiligingsnorm ISO27001.

De ISO27001 norm is een intenationaal geaccepteerde beveiligingsstandaard die er voor zorgt dat niets aan het toeval wordt overgelaten als het om de beveiliging van gegevens en informatieverwerkende systemen gaat.
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 237703
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk

Telefoon:
0174-237703

Email:
info @ westland-arbo . nl
medisch @ westland-arbo . nl
Terug naar de inhoud